"To have another language is to possess a second soul."

Charlemagne

En els temps en que vivim, les llengües, s’han tornat un pilar molt important per la societat moderna.

El projecte de la nostra escola d’idiomes consisteix en poder fer arribar altres llengües a totes les persones en interessades en aprendre des d’un tracte familiar i relaxat, on els alumnes podran assolir la confiança i aprenentatge que desitgen, essent sempre escoltats. Som una escola jove, dinàmica i interactiva.

01.

Els nostres alumnes tindran un tracte personalitzat on es procurarà ajudar-los sempre a poder assolir els objectius desitjats des del respecte, la creativitat i l’empatia vers l’estudiant.

02.

Ensenyem els idiomes d’una manera pràctica, de qualitat i amb experiències reals on l’alumne/a podrà fer servir la llengua d’una manera lògica i al ritme de cadascun/a.

03.

Oferim cursos per totes les edats

04.

Disposem de professors nadius tant d’anglès com d’alemany.

05.

Els nostres grups són reduïts essent sempre un màxim d’estudiants per aula de 6.

06.

Preparem els nostres alumnes per exàmens oficials tant d’anglès com d’alemany per a tots ells nivells.

07.

Treballem la confiança vers els idiomes, ja que, molts alumnes es senten insegurs en quant a poder-se expressar en les diferents llengües. El fet de disposar de grups reduïts i personalitzats, fa que els nostres alumnes puguin guanyar la seguretat necessària per assolir els seus projectes.

Si vols formar part d’una escola diferent, informa-te’n sense compromís!